Läkare

Läkare med inriktning mot Parkinson

Per Svenningsson

Professor

Anders Johansson

Ioanna Markaki

Mattias Andréasson

Mathias Sundgren

Panagiota Tsitsi

Läkare med inriktning mot MS

Eva Lindström

Enhetschef

Albert Hietala

Anneli Hegestam

Ellen Iacobaeus

Faiez Al Nimer

Fredrik Piehl

Lou Brundin

Magnus Andersson

Tomas Olsson