Övrig personal

Arbetsterapeut

Anna Engström

Fysioterapeuter

Marie Kierkegaard

Sara Wessberg

Kurator

Linda Nilsson

Logoped

Joakim Körner Gustafsson

Undersköterska

Anita Karlsson

Kerstin Pålsson